soi cầu bạch thủ 247

Soi Cầu Bạch Thủ 247 Chính Xác

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn
339.71K

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày – khi chúng ta đã có vốn và muốn đánh lô an toàn thì cách đánh song thủ lô nuôi khung 3 ngày là một cách đánh hiệu quả cao nhất,dựa trên những tính toán mà chuyên gia đã phân tích lựa chọn cho các bạn,những con số mà chốt trên soi cầu 366 đều có tỉ lệ ăn cao nhất,


nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn

nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn


Nuôi lô song thủ khung 3 ngày bất bại

Nếu như các bạn mà chơi lô tô song thủ theo từng ngày thì chắc chắn sẽ không ăn được đều như các chơi song thủ khung 3 ngày ở đây. Nếu như bạn chưa tin tưởng về độ chính xác của cách chơi này thì hãy nhận số nuôi và kiểm chứng ngay nhé. Dưới đây là thống kê kết quả nuôi lô song thủ mà soi cầu bạch thủ thống kê để các bạn theo dõi để biết lấy số nuôi nhé.

SOI CẦU SONG THỦ LÔ NUÔI

⋆ STL 19-91 ngày 20/03/ – 22/03/2019 → Chờ kết quả
⋆ STL 59-95 ngày 17/03/ – 19/03/2019 → trượt
⋆ STL 06-60 ngày 16/03/ – 16/03/2019 → ăn 060 ngày 1
⋆ STL 67-76 ngày 13/03/ – 15/03/2019 → trượt
⋆ STL 78-87 ngày 12/03/ – 12/03/2019 → ăn 787 ngày 1
⋆ STL 69-96 ngày 09/03/ – 11/03/2019 → trượt
⋆ STL 12-21 ngày 08/03/ – 08/03/2019 → ăn 21 ngày 1
⋆ STL 24-42 ngày 06/03/ – 07/03/2019 → ăn 24 ngày 2
⋆ STL 12-21 ngày 05/03/ – 05/03/2019 → ăn 12×2 ngày 1
⋆ STL 58-85 ngày 04/03/ – 04/03/2019 → ăn 58 ngày 1
⋆ STL 23-32 ngày 03/03/ – 03/03/2019 → ăn 32 ngày 1
⋆ STL 07-70 ngày 28/02/ – 02/03/2019 → trượt
⋆ STL 73-37 ngày 27/02/ – 27/02/2019 → ăn 37 ngày 1
⋆ STL 37-73 ngày 26/02/ – 26/02/2019 → ăn 73 ngày 1
⋆ STL 24-42 ngày 23/02/ – 25/02/2019 → trượt
⋆ STL 89-98 ngày 22/02/ – 22/02/2019 → ăn 98 ngày 1
⋆ STL 68-86 ngày 20/02/ – 21/02/2019 → ăn 68 ngày 2
⋆ STL 49-94 ngày 18/02/ – 19/02/2019 → ăn 49 ngày 2
⋆ STL 59-95 ngày 16/02/ – 17/02/2019 → ăn 59 ngày 2
⋆ STL 79-97 ngày 14/02/ – 15/02/2019 → ăn 97 ngày 2
⋆ STL 37-73 ngày 11/02/ – 13/02/2019 → ăn 73 ngày 3
⋆ STL 56-65 ngày 10/02/ – 10/02/2019 → ăn 565 ngày 1
⋆ STL 01-10 ngày 08/02/ – 09/02/2019 → ăn 01 ngày 2
⋆ STL 89-98 ngày 02/02/ – 03/02/2019 → ăn 89 ngày 2
⋆ STL 17-71 ngày 01/02/ – 01/02/2019 → ăn 17 ngày 1
⋆ STL 45-54 ngày 29/01/ – 31/01/2019 → ăn 54 ngày 3
⋆ STL 38-83 ngày 28/01/ – 28/01/2019 → ăn 83 ngày 1
⋆ STL 24-42 ngày 27/01/ – 27/01/2019 → ăn 24 ngày 1
⋆ STL 59-95 ngày 26/01/ – 26/01/2019 → ăn 59×2 ngày 1
⋆ STL 79-97 ngày 25/01/ – 25/01/2019 → ăn 97×2 ngày 1
⋆ STL 57-75 ngày 24/01/ – 24/01/2019 → ăn 57 ngày 1
⋆ STL 08-80 ngày 23/01/ – 23/01/2019 → ăn 80 ngày 1
⋆ STL 16-61 ngày 20/01/ – 22/01/2019 → ăn 161 ngày 3
⋆ STL 46-64 ngày 19/01/ – 19/01/2019 → ăn 464 ngày 1
⋆ STL 23-32 ngày 17/01/ – 18/01/2019 → ăn 23 ngày 2
⋆ STL 07-70 ngày 14/01/ – 16/01/2019 → ăn 070 ngày 3
⋆ STL 03-30 ngày 13/01/ – 13/01/2019 → ăn 030 ngày 1
⋆ STL 25-52 ngày 10/01/ – 12/01/2019 → ăn 52 ngày 3
⋆ STL 05-50 ngày 07/01/ – 09/01/2019 → ăn 05 ngày 3
⋆ STL 03-30 ngày 04/01/ – 06/01/2019 → ăn 03 ngày 3
⋆ STL 06-60 ngày 03/01/ – 03/01/2019 → ăn 06 ngày 1
⋆ STL 15-51 ngày 01/01/ – 02/01/2019 → ăn 151 ngày 2
⋆ STL 56-65 ngày 31/12/ – 31/12/2018 → ăn 65 ngày 1
⋆ STL 46-64 ngày 29/12/ – 30/12/2018 → ăn 46 ngày 2
⋆ STL 48-84 ngày 28/12/ – 28/12/2018 → ăn 84 ngày 1
⋆ STL 23-32 ngày 27/12/ – 27/12/2018 → ăn 32 ngày 1
⋆ STL 02-20 ngày 26/12/ – 26/12/2018 → ăn 020 ngày 1
⋆ STL 17-71 ngày 24/12/ – 25/12/2018 → ăn 71×2 ngày 2
⋆ STL 59-95 ngày 22/12/ – 23/12/2018 → ăn 59 ngày 2
⋆ STL 14-41 ngày 20/12/ – 21/12/2018 → ăn 41 ngày 2
⋆ STL 05-50 ngày 18/12/ – 19/12/2018 → ăn 050 ngày 2
⋆ STL 67-76 ngày 15/12/ – 17/12/2018 → ăn 67 ngày 3
⋆ STL 36-63 ngày 12/12/ – 14/12/2018 → trượt
⋆ STL 79-97 ngày 11/12/ – 11/12/2018 → ăn 79 ngày 1
⋆ STL 67-76 ngày 10/12/ – 10/12/2018 → ăn 67 ngày 1
⋆ STL 47-74 ngày 09/12/ – 09/12/2018 → ăn 47 ngày 1
⋆ STL 02-20 ngày 08/12/ – 08/12/2018 → ăn 02×2 ngày 1
⋆ STL 17-71 ngày 05/12/ – 07/12/2018 → ăn 71 ngày 3
⋆ STL 69-96 ngày 04/12/ – 04/12/2018 → ăn 696 ngày 1
⋆ STL 45-54 ngày 02/12/ – 03/12/2018 → ăn 454 ngày 2
⋆ STL 78-87 ngày 01/12/ – 01/12/2018 → ăn 87 ngày 1
⋆ STL 35-53 ngày 30/11/ – 30/11/2018 → ăn 53 ngày 1
⋆ STL 01-10 ngày 29/11/ – 29/11/2018 → ăn 01 ngày 1
⋆ STL 49-94 ngày 26/11/ – 28/11/2018 → trượt
⋆ STL 03-30 ngày 25/11/ – 25/11/2018 → ăn 30 ngày 1
⋆ STL 69-96 ngày 23/11/ – 24/11/2018 → ăn 96 ngày 2
⋆ STL 48-84 ngày 20/11/ – 22/11/2018 → ăn 84 ngày 3
⋆ STL 19-91 ngày 18/11/ – 19/11/2018 → ăn 91 ngày 2
⋆ STL 25-52 ngày 15/11/ – 17/11/2018 → trượt
⋆ STL 39-93 ngày 14/11/ – 14/11/2018 → ăn 93×2 ngày 1
⋆ STL 45-54 ngày 11/11/ – 13/11/2018 → trượt
⋆ STL 58-85 ngày 10/11/ – 10/11/2018 → ăn 58 ngày 1
⋆ STL 17-71 ngày 09/11/ – 09/11/2018 → ăn 17 ngày 1
⋆ STL 19-91 ngày 06/11/ – 08/11/2018 → ăn 19 ngày 3
⋆ STL 25-52 ngày 05/11/ – 05/11/2018 → ăn 52 ngày 1
⋆ STL 04-40 ngày 04/11/ – 04/11/2018 → ăn 40 ngày 1
⋆ STL 19-91 ngày 02/11/ – 03/11/2018 → ăn 91 ngày 2
⋆ STL 13-31 ngày 30/10/ – 01/11/2018 → trượt
⋆ STL 17-71 ngày 29/10/ – 29/10/2018 → ăn 171 ngày 1
⋆ STL 36-63 ngày 26/10/ – 28/10/2018 → ăn 63 ngày 3
⋆ STL 19-91 ngày 24/10/ – 25/10/2018 → ăn 91 ngày 2
⋆ STL 68-86 ngày 22/10/ – 23/10/2018 → ăn 68 ngày 2
⋆ STL 46-64 ngày 21/10/ – 21/10/2018 → ăn 64 ngày 1
⋆ STL 01-10 ngày 20/10/ – 20/10/2018 → ăn 01 ngày 1
⋆ STL 25-52 ngày 19/10/ – 19/10/2018 → ăn 25 ngày 1
⋆ STL 49-94 ngày 18/10/ – 18/10/2018 → ăn 49 ngày 1
⋆ STL 38-83 ngày 15/10/ – 17/10/2018 → trượt
⋆ STL 89-98 ngày 14/10/ – 14/10/2018 → ăn 98 ngày 1
⋆ STL 03-30 ngày 12/10/ – 13/10/2018 → ăn 03 ngày 2
⋆ STL 09-90 ngày 11/10/ – 11/10/2018 → ăn 090 ngày 1
⋆ STL 19-91 ngày 10/10/ – 10/10/2018 → ăn 19 ngày 1
⋆ STL 67-76 ngày 09/10/ – 09/10/2018 → ăn 76 ngày 1
⋆ STL 19-91 ngày 08/10/ – 08/10/2018 → ăn 91 ngày 1
⋆ STL 03-30 ngày 05/10/ – 07/10/2018 → trượt
⋆ STL 25-52 ngày 02/10/ – 04/10/2018 → ăn 52 ngày 3
⋆ STL 59-95 ngày 01/10/ – 01/10/2018 → ăn 95 ngày 1
⋆ STL 47-74 ngày 29/09/ – 30/09/2018 → ăn 47 ngày 2
⋆ STL 39-93 ngày 26/09/ – 28/09/2018 → trượt
⋆ STL 89-98 ngày 23/09/ – 25/09/2018 → trượt
⋆ STL 36-63 ngày 22/09/ – 22/09/2018 → ăn 36 ngày 1
⋆ STL 17-71 ngày 21/09/ – 21/09/2018 → ăn 17 ngày 1
⋆ STL 39-93 ngày 19/09/ – 20/09/2018 → ăn 39 ngày 2
⋆ STL 79-97 ngày 16/09/ – 18/09/2018 → ăn 97 ngày 3
⋆ STL 48-84 ngày 13/09/ – 15/09/2018 → ăn 48 ngày 3
⋆ STL 05-50 ngày 10/09/ – 12/09/2018 → ăn 05 ngày 3
⋆ STL 03-30 ngày 08/09/ – 09/09/2018 → ăn 03 ngày 2
⋆ STL 26-62 ngày 05/09/ – 07/09/2018 → trượt
⋆ STL 59-95 ngày 02/09/ – 04/09/2018 → ăn 95 ngày 3
⋆ STL 48-84 ngày 30/08/ – 01/09/2018 → ăn 48 ngày 3
⋆ STL 39-93 ngày 28/08/ – 29/08/2018 → ăn 93 ngày 2
⋆ STL 34-43 ngày 26/08/ – 27/08/2018 → ăn 34 ngày 2
⋆ STL 49-94 ngày 24/08/ – 25/08/2018 → ăn 94 ngày 2
⋆ STL 78-87 ngày 23/08/ – 23/08/2018 → ăn 87×2 ngày 1
⋆ STL 12-21 ngày 22/08/ – 22/08/2018 → ăn 121 ngày 1
⋆ STL 24-42 ngày 19/08/ – 21/08/2018 → trượt
⋆ STL 27-72 ngày 18/08/ – 18/08/2018 → ăn 27 ngày 1
⋆ STL 19-91 ngày 17/08/ – 17/08/2018 → ăn 91 ngày 1
⋆ STL 36-63 ngày 14/08/ – 16/08/2018 → trượt
⋆ STL 79-97 ngày 11/08/ – 13/08/2018 → trượt
⋆ STL 35-53 ngày 10/08/ – 10/08/2018 → ăn 353 ngày 1
⋆ STL 01-10 ngày 09/08/ – 09/08/2018 → ăn 01 ngày 1
⋆ STL 47-74 ngày 07/08/ – 08/08/2018 → ăn 74×2 ngày 2
⋆ STL 13-31 ngày 06/08/ – 06/08/2018 → ăn 31 ngày 1
⋆ STL 89-98 ngày 03/08/ – 05/08/2018 → trượt
⋆ STL 69-96 ngày 02/08/ – 02/08/2018 → ăn 696 ngày 1
⋆ STL 12-21 ngày 01/08/ – 01/08/2018 → ăn 21 ngày 1
⋆ STL 02-20 ngày 31/07/ – 31/07/2018 → ăn 02 ngày 1
⋆ STL 35-53 ngày 30/07/ – 30/07/2018 → ăn 35 ngày 1
⋆ STL 01-10 ngày 28/07/ – 29/07/2018 → ăn 01 ngày 2
⋆ STL 13-31 ngày 25/07/ – 27/07/2018 → ăn 31 ngày 3
⋆ STL 37-73 ngày 24/07/ – 24/07/2018 → ăn 73 ngày 1
⋆ STL 56-65 ngày 23/07/ – 23/07/2018 → ăn 56 ngày 1
⋆ STL 69-96 ngày 22/07/ – 22/07/2018 → ăn 696 ngày 1
⋆ STL 08-80 ngày 19/07/ – 21/07/2018 → trượt
⋆ STL 45-54 ngày 17/07/ – 18/07/2018 → ăn 45×2 ngày 2
⋆ STL 68-86 ngày 15/07/ – 16/07/2018 → ăn 86 ngày 2
⋆ STL 67-76 ngày 12/07/ – 14/07/2018 → trượt
⋆ STL 56-65 ngày 11/07/ – 11/07/2018 → ăn 56 ngày 1
⋆ STL 47-74 ngày 08/07/ – 10/07/2018 → trượt
⋆ STL 13-31 ngày 07/07/ – 07/07/2018 → ăn 31 ngày 1
⋆ STL 24-42 ngày 06/07/ – 06/07/2018 → ăn 24 ngày 1
⋆ STL 78-87 ngày 03/07/ – 05/07/2018 → trượt
⋆ STL 25-52 ngày 02/07/ – 02/07/2018 → ăn 52 ngày 1
⋆ STL 07-70 ngày 29/06/ – 01/07/2018 → trượt
⋆ STL 03-30 ngày 26/06/ – 28/06/2018 → ăn 030 ngày 3
⋆ STL 34-43 ngày 23/06/ – 25/06/2018 → ăn 343 ngày 3
⋆ STL 59-95 ngày 20/06/ – 22/06/2018 → ăn 95 ngày 3
⋆ STL 27-72 ngày 17/06/ – 19/06/2018 → ăn 27 ngày 3
⋆ STL 04-40 ngày 15/06/ – 16/06/2018 → ăn 40 ngày 2
⋆ STL 17-71 ngày 14/06/ – 14/06/2018 → ăn 71 ngày 1
⋆ STL 29-92 ngày 11/06/ – 13/06/2018 → ăn 292 ngày 3
⋆ STL 47-74 ngày 09/06/ – 10/06/2018 → ăn 74×2 ngày 2
⋆ STL 68-86 ngày 06/06/ – 08/06/2018 → trượt
⋆ STL 47-74 ngày 04/06/ – 05/06/2018 → ăn 474 ngày 2
⋆ STL 23-32 ngày 01/06/ – 03/06/2018 → ăn 23 ngày 3
⋆ STL 36-63 ngày 31/05/ – 31/05/2018 → ăn 36 ngày 1
⋆ STL 24-42 ngày 28/05/ – 30/05/2018 → ăn 42 ngày 3
⋆ STL 04-40 ngày 26/05/ – 27/05/2018 → ăn 40 ngày 2
⋆ STL 12-21 ngày 25/05/ – 25/05/2018 → ăn 21×2 ngày 1
⋆ STL 01-10 ngày 22/05/ – 24/05/2018 → ăn 01 ngày 3
⋆ STL 39-93 ngày 19/05/ – 21/05/2018 → trượt
⋆ STL 04-40 ngày 16/05/ – 18/05/2018 → ăn 040 ngày 3
⋆ STL 56-65 ngày 15/05/ – 15/05/2018 → ăn 65 ngày 1
⋆ STL 16-61 ngày 14/05/ – 14/05/2018 → ăn 161 ngày 1
⋆ STL 18-81 ngày 13/05/ – 13/05/2018 → ăn 81×2 ngày 1
⋆ STL 14-41 ngày 10/05/ – 12/05/2018 → trượt
⋆ STL 29-92 ngày 07/05/ – 09/05/2018 → trượt
⋆ STL 12-21 ngày 06/05/ – 06/05/2018 → ăn 12 ngày 1
⋆ STL 68-86 ngày 03/05/ – 05/05/2018 → trượt
⋆ STL 34-43 ngày 01/05/ – 02/05/2018 → ăn 34 ngày 2
⋆ STL 56-65 ngày 30/04/ – 01/05/2018 → ăn 56 ngày 2
⋆ STL 28-82 ngày 29/04/ – 29/04/2018 → ăn 28 ngày 1
⋆ STL 09-90 ngày 26/04/ – 28/04/2018 → trượt
⋆ STL 78-87 ngày 25/04/ – 25/04/2018 → ăn 87 ngày 1
⋆ STL 49-94 ngày 23/04/ – 24/04/2018 → ăn 94 ngày 2
⋆ STL 37-73 ngày 22/04/ – 22/04/2018 → ăn 37 ngày 1
⋆ STL 03-30 ngày 20/04/ – 21/04/2018 → ăn 30 ngày 2
⋆ STL 45-54 ngày 17/04/ – 19/04/2018 → ăn 54 ngày 3
⋆ STL 67-76 ngày 15/04/ – 16/04/2018 → ăn 76 ngày 2
⋆ STL 02-20 ngày 13/04/ – 14/04/2018 → ăn 02 ngày 2
⋆ STL 24-42 ngày 10/04/ – 12/04/2018 → ăn 42 ngày 3
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày là chúng ta nuôi trong thời gian 3 ngày cho đến lúc nào lô nuôi về hoặc là hết thời gian nuôi thì chúng ta sẽ chọn cặp số mới để nuôi tương tự nhé. Cũng như những cách nuôi khác anh em cần biết tính toán vào tiền hợp lý nhé, bây giờ các bạn chắc đã hiểu cách chơi song thủ lô trong 3 ngày rồi chứ.
Từ Khóa: , , , , ,

Cùng chuyên mục

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn
Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày chuẩn
Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày thành công
Nuôi lô kép khung 3 ngày chính xác mb
Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày đẹp nhất
DMCA.com Protection Status

© 2016 - 2018 SoiCauBachThu247.Com

Soi Cầu Online Trên Điện Thoại
Soi Cầu Bạch Thủ | Soi Cầu 247 | Soi Cầu 24h